Vakuumimpregnering for holdbarhet
og mindre vedlikehold

Har du eid et hus eller en hytte over tid, har du mest sannsynlig også vært nødt til å vedlikeholde dørene og vinduene, eller i verste fall bytte dem. Med vakuumimpregnerte produkter fra NorDan minimerer du vedlikeholdet og får en garantert holdbarhet på minimum 20 år.

Nøkkelen til at NorDan kan garantere denne holdbarheten er vakuumimpregnering. Veien fram til vakuumimpregneringen har gått via mange utviklingssteg, og den er per i dag den mest avanserte behandlingen for at tre skal motstå skadevirkninger av fukt.

Treverk og fukt
Ubehandlet treverk har den utfordrende egenskapen at det tar til seg vann, og holder på fuktigheten som er tatt opp. Etter en tid dannes det så sopp og råte som forkorter levetiden betraktelig. Resultatet har tradisjonelt sett vært at alt ubeskyttet treverk som er brukt i hus og hytter må
byttes ut etter en tid.

Kjerneved har unike egenskaper
Den innerste delen av en trestamme kalles kjerneved. Etter hvert som treet blir eldre, dør cellene innerst i stammen, og dermed slutter kjerneveden å ha egenskapen til å lede vann og ta til seg fuktighet. Harpikssyrer og andre stoffer som forekommer naturlig i kjerneveden motvirker også soppangrep og råte.

Dette gjør at kjerneved er mye mer holdbar enn yteveden i treverket, og godt egnet til å brukes i for eksempel dører og vinduer. 

Siden kun en liten del av stammen kan brukes, trengs det også store mengder skog for å fremskaffe tilstrekkelige mengder med kjerneved. 
Det å ta ut kjerneved til produksjon av dører og vinduer, gir derfor et dårlig grunnlag for bærekraftig drift. Standarden på dagens kjerneved holder dessuten heller ikke mål, sammenlignet med den kvaliteten som den i gamle dager fikk gjennom sentvoksende trevirke.

Tradisjonell beskyttelse av treverk
Fra gammelt av har det vært forsøkt flere ulike metoder for å ivareta treverket på en bedre måte. Felles for alle metodene er at de i all hovedsak har handlet om å påføre fuktavstøtende midler utenpå treverket.

Til båter ble det for eksempel brukt tjære, og til jernbanesviller, telefonstolper og lignende ble treet tilført kreosot som en form for impregnering. Disse inneholdt større mengder med giftstoffer, og er ikke lenger tillatt å bruke.

En måte å behandle treverk til vinduer på i dag er ved «flowcoat». Da overrisles profilerte tre-emner med en væske som deretter lufttørkes. Dette er en forholdsvis rask og enkel operasjon, men er mer en overflatebehandling enn en impregnering. Overflatebehandlingen kan være tilstrekkelig i enkelte tilfeller, men er likevel et godt stykke unna den kvaliteten NorDan leverer.

Vakuumimpregnering:

Metoden er nøkkelen
NorDan har høye krav til alle materialer i sin vindusproduksjon. Når det gjelder trevirke benytter de furu som har en høy andel kjerneved. Det er imidlertid metoden de bruker for impregnering som er den viktigste grunnen til at de de gir 20 års garanti mot sopp og råteskader. NorDan vakuumimpregner alt trevirke som benyttes i vindus-, og dørproduksjon. Vakuumimpregneringen sørger for at impregneringsvæske trekker langt inn i trevirket.

Avhengig av hvilken type dører og vinduer som produseres, settes enten hele produktet eller de forskjellige delene inn i et forseglet kammer.

Kammeret fylles med impregneringsvæske, og blir deretter satt under trykk for å presse væske tilstrekkelig dypt inn i treverket. Etter dette blir kammeret tømt for væske og satt under et kraftig vakuum. Slik fjernes overflødig væske fra trevirket og en får tilstrekkelig med inntrengning og opptak av impregneringsvæske i dør- og vindus-emnene.
Impregneringsvæsken som brukes i vakuumimpregneringen oppfyller også miljømessige krav på en så tilfredsstillende måte at vinduer fra NorDan er svanemerket.

Dyp inntrenging
I treets overflate trenger impregneringen ca. 6 mm inn, mens den i endeveden, som normalt er verst utsatt, har en inntrengning på ca. 50-60 mm. Legger man til at en del av treet også består av naturlig impregnert kjerneved, er dermed dørene og vinduene godt rustet for
montering på de mest utsatte stedene, uten at de gir etter for verken sopp eller råte. Det kan NorDan garantere, fra dagen produktene settes inn og 20 år framover.

Overflatebehandling
I tillegg til vakuumimpregnering benytter NorDan seg av en overflatebehandling med et grunningsstrøk og et toppstrøk som i flere tester har vist seg som den absolutt beste på markedet.

Aluminiumsbekledning
For en tilnærmet vedlikeholdsfri opplevelse og ekstra lang levetid, kan du også vurdere vinduer som i tillegg til vakuumimpregnering også har et lag med aluminiumsbekledning. På innsiden får du de estetiske og praktiske fordelene ved et trevindu, mens på utsiden får du et
robust og pulverlakkert lag med aluminium, som er en meget bra klimaskjerm.
NorDan sitt produksjonsanlegg for pulverlakkering leverer en høyere klasse enn det som er normalt, og det finnes svært få anlegg som kan levere denne høye kvaliteten. Konstruksjonen bakenfor er uansett avgjørende for et godt resultat.

NorDan leverer løsninger som varer
Tore Ligaard as har samarbeidet med NorDan siden 1972, og har i løpet av denne tiden
solgt over 2 millioner vinduer til det norske markedet. Vi kan bekrefte verdien av vakuumimpregneringen og kvalitetsaspektene som NorDan har i produksjonen sin. På tusenvis av befaringer har vi sett hvordan vær og vind kan slite på utsatte dører og vinduer.

Tore Ligaard as er opptatt av å levere løsninger som varer. NorDan sine produkter gjør det!

"Vi har sett mange eksempler på sopp-
og råteskadede produkter, men aldri på dører
og vinduer fra NorDan"

- Kjell Egil Talmo, selger med over 30 års erfaring med dører og vinduer 

SE VÅRE LAGERFØRTE VINDU, BALKONG OG SKYVEDØR FRA NORDAN - MED RASK LEVERING!

Dette bør du tenke på når
du skal velge kjellervindu