ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

Tore Ligaard as er i dag Norges største faghandel innen dører, vinduer og garasjeporter, og vi er derfor vårt ansvar bevisst i forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

Kun de beste produsentene får plass i vår portefølje og vi samarbeider med seriøse og anerkjente leverandører, og produktene vi leverer holder høy kvalitet.

Tore Ligaard as anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Tore Ligaard as tilpasser vår egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Det er avgjørende for Tore Ligaard as at kundene kan føle seg trygge på at produktene de kjøper av oss er fremstilt av leverandører som etterlever retningslinjene fra OECD om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av våre leverandører og samarbeider med disse for å bidra til bærekraftige leverandørkjeder. De fleste av våre leverandører er selv underlagt åpenhetsloven og utfører selv aktsomhetsvurderinger, det vil si: gjøre egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning.

Tore Ligaard as gjennomfører aktsomhetsvurderinger, som en kontinuerlig prosess, for bærekraftig forretningspraksis. Det vil si: gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø vil vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting. Vi har ikke avdekket avvik i våre undersøkelser pr 30.juni 2023.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan Tore Ligaard as håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, så er du velkommen til å sende en e-post til apenhet@ligaard.net . Dette gjelder også dersom du skulle få kjennskap til forhold som bryter med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og ønsker å melde fra om dette.

Les mer