KJØPSVILKÅR VED NETTHANDEL HOS TORE LIGAARD AS

Tore Ligaard AS kjøpebetingelser - forbrukerkjøp av varer.

 

1) Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standardsalgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Vilkårene er gjeldene for varer kjøpt over internett. 
Følgende unntak gjelder for varer ikke kjøpt over internett: 

Punkt 5) Prosessen når du handler er ment for nettbutikk. 

Punkt 7) Betalingen. Klarna brukes ved handel over internett. Ved andre handlemetoder er det kontant betaling som er gjeldene, så lenge ikke annet er avtalt. 

Punkt 12 og 15) Angrerett gjelder kun for varer kjøpt i nettbutikk

Tore Ligaard AS inngår ikke avtaler med personer under 18 år. Tore Ligaard AS reserverer seg retten til å nekte en bestilling. Eventuelle falske bestillinger eller andre bedrageriforsøk vil bli politianmeldt. Kjøpsbetingelsene og annen informasjon på www.ligaard.net er kun tilgjengelig på norsk.

 

2) Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår.

 

3) Partene

"Selger" er: Tore Ligaard AS, Ringbanen 25, 7505 Stjørdal registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: 935385806, telefon: 73905060, e-post: nettbutikk@ligaard.net, og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss". "Kjøper" er: den forbrukeren som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

 

4) Priser

Alle priser oppgis inkludert merverdiavgift, og det er prisene på bestillingstidspunktet som gjelder. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før din bestilling går til betalingssystemet og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet. Frakt vil komme i tillegg, avhengig av forsendelsesmåte og vekt.

Tore Ligaard AS tar forbehold om trykk- skrive- og systemfeil, og du blir kontaktet om din bestilling må rettes som følge av feil pris. Du har da rett til å endre eller annullere din bestilling.

 

5) Prosessen når du handler 

 1. Orienter deg om produktene

 2. Velg ønsket produkt

 3. Fyll inn dine mål og spesifikasjoner ved tilvirkningskjøp

 4. Legg i handlekurv

 5. Kontroll av bestilling

 6. Velg forsendelse og betalingsmåte

 7. Aksept av salgsvilkårene og bekreft din bestilling 

 

6) Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er sendt til oss. Vi tar forbehold om at bestilt vare kan være utsolgt hos leverandør/ tatt ut av sortimentet. Du skal i så fall bli informert med en gang vi oppdager det. Ved bestilling skal du motta en ordrebekreftelse til e-postadresse som du oppga ved bestilling. Kontroller at ordrebekreftelsen stemmer med bestillingen med hensyn til antall, varenavn, mål, pris og andre betingelser. Vær oppmerksom på at du har ansvaret for at alle mål er riktige, og at målsatte varer, ikke kan returneres. Er det ikke samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelse må du kontakte Tore Ligaard AS Kundeservice snarest mulig.

 

7) Betalingen

Vi bruker Svea sitt betalingssystem. Her tilbys betalingsmetodene Visa, Mastercard, Svea Faktura, Svea delbetaling, Vipps og Trustly. All kommunikasjon mellom nettbutikken og Svea løsninger foregår kryptert. Tore Ligaard lagrer ingen kortopplysninger i nettbutikkløsningen. Når du godtar Tore Ligaard AS sine vilkår og betaler med Svea, aksepterer du også Sveas vilkår. Mer informasjon om Sevas tjenester og vilkår kan sees på https://cdn.svea.com/webpay/nn-NO/checkout-vilkaar.pdf
Merk at varer som er bestilt for henting i en av våre butikker, faktureres 14 dager etter varsel om henting er sendt, også uavhentede varer.

 

8) Risikoen ved varen(e)

Risikoen for varen(e) går over på deg når du, eller din representant, har fått varen(e) levert i tråd med punkt 9. Blir varen(e) borte eller skadet etter fysisk overtakelse, bærer du risikoen for det.

 

9) Levering

Leveringstidspunkt for varen(e) fremgår av bestillingsløsningen og ordrebekreftelsen.

Leveringsalternativer i nettbutikken:

Servicepakke
Mindre forsendelser vil bli sendt som servicepakker og de henter du ved nærmeste utleveringssted for post tilknyttet postnummeret du oppgir ved bestilling. Du vil faktureres for returkostnader hvis pakker som leveres til utleveringssted ikke blir hentet. 

Levering på døren
For større gods som avtales at skal bringes til en privatadresse, gjelder vilkår beskrevet videre: 
Er det faktorer som kan påvirke leveringen, som for eksempel ufremkommelig vei eller andre hinder, må dette gis beskjed om under avtalebookingen. Skulle det skje at overlevering av vare ikke kan skje fra kundens side, skal dette gis beskjed om direkte til transportør minst èn dag i forveien. Blir leveransen avlyst for sent, vil ikke fraktkostnader bli returnert. 
Levering skjer så langt det er lovlig kjørbar vei. Om transportør må betale avgifter i forbindelse med fergetransport, vil dette belastes kunden. Ved levering til privatadresse, menes levering av vare på gateplan. Det er ikke inkludert bæring til bolig og ikke noen form for heising over hinder. Levering er skjedd når du som kjøper, eller din representant, har overtatt varen(e). 

Hent i en av våre butikker
Vi tilbyr deg selvsagt å hente varene du kjøper, direkte i en av våre butikker. Det er viktig å merke seg bekreftet hentetidspunkt, da det kan hende at vi internt må sende varer mellom våre lagersteder, noe som kan føre til en til fem dager leveringstid. Ta kontakt om du er usikker på hentetidspunkt.

Levering til adresse uten fastlandsforbindelse
Våre fraktpriser gjelder til adresser med fastlandsforbindelse. For levering til adresser uten fastlandsforbindelse kan det tilkomme ekstra fraktkostnader, da våre transportører beregner dette i hvert enkelt tilfelle. Alternativt kan vi tilby å sende bestilte varer til en adresse med fastlandsforbindelse for at vår standard fraktsats skal gjelde. Vennligst ta kontakt med oss for å avklare hvordan du ønsker at vi sender bestilte varer til deg, i slike tilfeller.

 

10) Kontroll av varene ved levering:

Du eller din representant må være tilstede ved levering for å kontrollere at leverte varer stemmer overens med salgsordren før sjåførens fraktseddel underskrives. NB! Oppdager du mangel eller skade på forsendingen, skal dette noteres på fraktseddelen som sjåføren beholder (ta gjerne bilde av fraktseddel). Synlige fraktskader som ikke er notert på fraktbrev, vil ikke erstattes. Kontakt oss så snart som mulig for videre behandling. Velger du å ikke være tilstede ved levering som avtalt, vil ikke varer bli levert og du kan bli pålagt lagerleie og ekstra transportkostnader.

Dette gjelder også pakker som leveres til utleveringssted og som ikke blir hentet. Du faktureres returkostnader for respektive produktgrupper som går i retur.

Ved varemottak plikter du å kontrollere at varer er levert i henhold til bestilling, herunder antall, kvalitet, størrelse med mer.

NB: Kontroller varer nøye for skader. Om du tar i bruk varer som er skadet vil dette kunne medføre bortfall av reklamasjonsrett. Det vil da være vanskelig å tyde når og hvorledes skade er oppstått. Varer som er tatt i bruk er å betegne som akseptert vare.

Da transportør ved lov , har som krav at skader som ikke er synlig ved mottagelse av godset, skal reklameres senest innen syv( 7) kalenderdager fra leveringsdato, må alltid varer avemballeres i god tid før denne fristen.

Om det meldes inn skader etter denne fristen, vil ikke transportør godkjenne innmeldt reklamasjon.

Tore Ligaard AS anbefaler følgende: 

 • Ikke ta ut gamle dører og vinduer før bestilte produkter er sjekket ved ankomst. Vi tar ikke ansvar for de merkostnader dette kan medføre.

 • Ikke ta i bruk varene hvis du ikke er helt sikker på at det er riktig vare iht bestilling.

 • Montering av feilplukkede varer regnes som å godkjenne leveransen.

 • Bestill ikke håndverkere før du har kontrollert at du har mottatt rett produkter og at ingen skader har oppstått under leveringen.

 • Ta vare på original emballasje helt til du har kontrollert varer for eventuelle skader som ikke var synlige ved varemottak. 

Mangelfull vare som likevel er montert og tatt i bruk anses som akseptert vare. Utover dette presiseres kjøpers undersøkelsesplikt.

 

11) Henting av varen(e)

Dersom du selv skal frakte varen(e) går risikoen for varen(e) over på deg når du har fått varen(e) i din besittelse. Du må derfor undersøke varen(e) og melde fra om eventuelle synlige skader på varen(e) før du transporterer varen(e) fra varehuset/utleveringsstedet.

 

12) Bestillingsvarer

Bestillingsvarer skal avhentes innen 14 dager etter varen er meldt ankommet lager.
Etter 14 dager, kan det påregnes lagerleie. Lagerleien beregnes, om ikke annet blir kommunisert, ut ifra en prissatts på 150,- + MVA pr m2 pr. døgn.  
*Minimumsberegning er 1 m2. På volum over 5 m2 gjelder egne satser og tidsintervaller.

 

13) Retur og bytte

Eventuell retur og bytte avtales med varehus. Kun ubrutte forpakninger og ubrukte varer tas i retur. Kjøp på nett er i tillegg ivaretatt gjennom angrerettloven. Du kan returnere varer til alle Tore Ligaard AS butikker. Ved retur og bytte står du selv for returfrakten og er ansvarlig for skader som kan oppstå under transporten. 

Ved  bruk av angrerett, retur og bytte,  må du selv stå for pakking og emballasje av de varer som skal returneres.
Ved tvil om pakkemetode kan våre varehus kontaktes for gode råd.
I utgangspunktet må varer pakkes på samme metode de ankom med.

 

14) Forsinket eller manglende levering  

Dersom leveringen av produktene uteblir eller blir forsinket ut fra avtale mellom partene, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om, og eventuelt når, levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. 

Ved forsinket eller manglende levering kan du etter omstendighetene, og avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde, holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning.

Krav som følge av forsinket eller manglende levering sendes skriftlig til oss per post til Tore Ligaard as, Postboks 193, 7501 Stjørdal, eller e-post til nettbutikk@ligaard.net.

Eventuelle avtaler med håndverkere må inneholde forbehold om antatt/forventet leveringstid, og Tore Ligaard AS kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser i inngåtte avtaler med håndverkere.

 

15) Force Majeure

Krig, inn - eller utførselsforbud. arbeidskonflikt, brann, oversvøm­melse transportvanskeligheter eller lignende hendelser som berører leverandøren eller hans underleverandører, og enten gjør levering umulig eller påfører leverandøren omkostninger han ikke med rime­lighet kunne ventes å forutse da han gav sitt tilbud, gir han rett til å heve avtalen eller forlenge leveringstiden. Den del av leveransen som er ferdig fremstilt skal imidlertid kunne forlanges levert. Bestilleren kan forlange hele bestillingen effektuert dersom han gir leverandøren kompensasjon for de prisstigninger og de andre ekstrautgifter som full levering vil medføre.

Den pågående krigen mellom Russland og Ukraina har ført til uante konsekvenser. Det er mye usikkerhet knyttet til energitilførsel, manglende råvarer og produksjonskapasitet. Dette fører til usikkerhet rundt levering og hyppigere prisoppganger. 
Vi ser at våre leverandører informerer om at dette kan føre til at de kan bli forhindret til å levere til avtalt tid og vil måtte påberoper seg force majeure som grunnlag for utsatt leveringstidspunkt eller fritak for leveringsplikt.
Vi vil da se oss nødt til å videreføre dette mot våre kunder. Vi følger denne informasjonsflyten tett og vi vil formidle evt konkrete tilbakemeldinger gitt oss, umiddelbart.

 

16) Angrerett (gjelder ved kjøp via ligaard.net)

Kjøp på internett er ivaretatt gjennom angrerettlovens bestemmelser som gir deg retten til å returnere en vare uten å oppgi noen grunn, selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Ved bruk av angreretten må Tore Ligaard as varsles innen 14 dager fra varen(e) og opplysninger om angreretten er mottatt av deg (jf. angrerettloven § 21), og hele ordren må returneres innen 30 dager etter levering (jf. angrerettloven § 25).
 

Informasjon om angrerett

Vi ønsker at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Vi sender ut informasjon til alle våre privatkunder, via e-post, rundt angrerettloven og angrerettskjema ved hvert kjøp som foretas hos oss – du finner også angrerettskjema her. (kommer senere)
 

Du står selv ansvarlig for å arrangere returfrakt til vårt lager og for å betale de direkte kostnadene ved å returnere varene. Dersom varen(e) skal returneres med transport fra et transportfirma, kan returkostnaden bli høy. 

Ordren skal returneres til det lagersted varene ble sendt ifra.  Unntak kan kun gjøres etter avtale med Tore Ligaard as.
NB, kostnader ved returfrakt vil avvike fraktpris sendt til kunde. Dette da vi ofte subsidierer frakt til kunde.

Ved retur fra kunde til oss står kunden ansvarlig for skader som kan oppstå under transporten.

Ordren skal returneres i originalforpakningen. Ordren skal også returneres i sin helhet. Du har som kunde rett til å undersøke bestillingen du har tatt imot før en eventuell avgjørelse om at angreretten skal benyttes. Undersøkelsen skal gjøres med forsiktighet og skal ikke være mer omfattende enn nødvendig da ordren skal returneres i uforandret stand. Vi kan kreve at du erstatter verdireduksjon som følge av din håndtering av varen(e) som ikke har vært nødvendig eller forsvarlig for å fastslå varen(e)s art, egenskaper og funksjon, jf. angrerettloven § 25. Dersom varen ikke lenger kan bli solgt som ny vil den reduserte verdien tilsvare det objektive inntektstapet vi lider ved å selge varen som brukt, eventuelt kaste den dersom dette er nødvendig.

Pakker sendt mot postoppkrav vil ikke bli løst ut.

Ta alltid vare på følgeseddelen til returen er godkjent av ligaard.net.

Ved levering av varer på mål etter dine spesifikasjoner, såkalt tilvirkningskjøp, er angrerett unntatt etter angrerettloven § 22. Dette innebærer at du ved bestilling godtar at produksjonen av varen(e) begynner før utløpet av angrefristen, slik at levering påbegynnes før 14 dagers angrerett går ut. Velger du likevel å benytte deg av angreretten på varer bestilt på mål (tilvirkningskjøp), før varen(e) er levert, må du betale alle påløpte kostnader til faktisk utført arbeid og medgåtte materialer.

Eksempel på tilvirkningskjøp er innendørs skyvedører, og andre varer som er laget etter kundens egne spesifikasjoner. Andre eksempel kan være vinduer med sprosser og dører med ønsket farge.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf. angrerettloven § 1).

Bruk av angrerett

Angreretten må meldes skriftlig til Tore Ligaard AS innen 14 dager fra varen(e) og angrerettsskjemaet er mottatt av deg. Du må fylle ut og sende angrerettskjemaet til oss på e-post til nettbutikk@ligaard.net. Eller via brev til:

Tore Ligaard AS
Postboks 193
7501 Stjørdal 

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottok melding om din beslutning om å benytte angreretten. Vi krediterer det betalingskortet du har betalt ordren med. Vi har rett til å holde tilbake betaling til vi har mottatt varen(e) i sin helhet. 

 

17) Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Ved varemottak plikter kunde å kontrollere varene nøye. Hvis det foreligger en mangel ved varen må du så snart som mulig, og innen rimelig tid etter at den ble oppdaget, gi oss melding om mangelen (reklamasjon). Dersom varen har en mangel, kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet dersom mangelen ikke er uvesentlig og/eller kreve erstatning. 

En retur som oppstår på bakgrunn av en reklamasjon bekostes av Tore Ligaard AS. 

Ved reklamasjon sendes ordrenummer, reklamasjonsårsak og bilde av feilen til vårt reklamasjonssenter eller per post til Tore Ligaard AS, Postboks 193, 7501 Stjørdal.  

Skulle du få levert feil varer ber vi deg kontakte kundeservice så fort som mulig. Ved levering av feil vare(r) skal denne/disse ikke monteres, i så fall anses kunden å ha godkjent leveringen. Dette gjelder ikke ved omstendigheter som gjør at det først ved montering er mulig å se at det er feil vare som er levert. 

Vi forbeholder oss retten til å reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad å levere ny vare. Du kan reklamere inntil to år etter at du mottok varen, og inntil fem år dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre. En reklamasjon skal gjøres så snart som mulig etter at feil oppdages. Ved reklamasjon etter 6 måneder etter varen er mottatt må du kunne sannsynliggjøre at feilen var tilstede når du fikk varen. Reklamasjonsretten gjelder ikke feil forårsaket av normal slitasje, skader ved lagring samt feil som skyldes håndtering fra kunde.

Alle reklamasjoner skal vurderes, og i noen tilfeller må reklamasjonen vurderes av leverandøren. Dersom ikke reklamasjonen kan håndteres på stedet vil du få en skriftlig bekreftelse på mottak av reklamasjon. Vi behandler reklamasjonen så snart som mulig og normalt innen 14 dager.

 

18) Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller for øvrig ikke oppfyller dine plikter etter avtalen eller loven, kan vi etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Vi kan også etter omstendighetene kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved uavhentede varer.

 

19) Garanti

Garanti som gis av oss eller produsenten, gir deg rettigheter i tillegg til de du allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i din rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

 

20) Personopplysninger

Vi er behandlingsansvarlig for Kjøpers personopplysninger. Vi trenger tilgang til dine generelle personopplysninger for å kunne oppfylle denne avtalen og levere varen(e) etter din bestilling. Vi skal kun ha tilgang til de absolutte nødvendige personopplysninger for å kunne oppfylle formålet med behandlingen, nemlig å administrere kundeforholdet. 

Konkret kan dette innebære at vi behandler ditt navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, bankkontonummer for fakturering, historikk i kundeforholdet, handlemønster og preferanser, innlogging og aktivitet på nettsidene våre, reklamasjoner og tvister, betalingshistorikk, informasjon knyttet til kredittsjekk. 

Vi skal ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Når denne avtalen avsluttes, skal dine personopplysninger slettes innen 3 år. Vi vil kunne overføre dine personopplysninger til våre leverandører for lagring. Vi benytter leverandør av skytjenester for lagring av dine personopplysninger. En egen databehandleravtale er inngått mellom leverandørene og oss.

Vi bruker hovedsakelig informasjonskapsler til et funksjonelt og analytisk formål men det kan også brukes informasjonskapsler til profilering eller annonsering på andre nettsider enn ligaard.net dersom du samtykker til det. 

Vi sikrer dine data fra misbruk eller uautorisert tilgang i samsvar med gjeldende personvernlov.

Les mer om vår behandling av dine personopplysninger i vår personvernerklæring.

 

21) Konfliktløsning

Klager rettes til oss innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 

Les mer

Forbehold

 

Bilder brukt på ligaard.net er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Leverandører vil fra tid til annen endre på spesifikasjoner på sine varer. Dette kan være detaljer på sprosser, beslag eller andre detaljer.

Om du skal ha noen detaljer likt med tidligere kjøp, bør du sjekke dette meget nøye i forkant av bestilling. 

Les mer